Wednesday, May 9, 2012

Đừng bao giờ động viện, hay chúc tôi may mắn!

Nếu là bạn tôi, rất mong bạn đừng bao giờ động viên hay chúc tôi may mắn!
Lý do ư? Tôi có 2:
  1. Tôi nghĩ:
  • Lời động viên chỉ dành cho những người đang nhụt chí.
  • Lời chúc chỉ dành cho những người thiếu sự tự tin.
  1. Tôi biết mình không bao giờ nhụt chí và luôn đầy sự tự tin.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ động viên hay chúc bạn may mắn!!!

1 comment:

  1. My Fair, Is My Fair, Is My Fair, is My Fair Casino?
    I'm an 토토 사이트 online bsjeon casino and have been playing febcasino.com at Fair since https://febcasino.com/review/merit-casino/ 2018 and it's still not getting 바카라사이트 better. I am a young and inexperienced gambler,

    ReplyDelete