Thursday, February 12, 2015

About my full name: How to write and how to call

For easy, If you want to mention me in a digial writing stuff, just type "nvcnvn" thats my prefer nickname. But if you need to write my name down or understand about the structure, here is it:

My full-formated name: Nguyễn Văn Cao Nguyên

Nguyễn [ŋuĩən] is my family name. All Vietnamese's name begin with name of the family...and maybe that our "philosophy", family come first.
Nguyễn is the most popular family name. Around 40% of Vietnamese have this family name, the 3-next-popular share 30% of total. So it a bad Idea to call a person by family name in a crowded room.

Văn is my middle name, a very popuplar middle name for male.

Cao Nguyên [ŋuiən] is my given name, note that Nguyên is different with Nguyễn, you can see a little accent on the "e" character.
Cao Nguyên in English is "highland".

The phonetic I write may incorrect, so here I speak my name:
https://drive.google.com/file/d/0B-KOQPLsDpT6NEk0NXA4TE95X2s/view?usp=sharing

How you call me in a conservation:


Nguyên when you're my friend, my college, my team mate.
Cao Nguyên if you afraid that some one else in the room have name like me.
Nguyễn Văn Cao Nguyên when you not happy or really want to get my attention.
Văn Cao Nguyên if you are kidding with me.
Nguyễn if you never read this article, but its ok.


Tuesday, April 22, 2014

22 tuổi và mục tiêu 10 tỷ đồng trong 3 năm tới !? (2014-2017)

Năm nay tôi 22 tuổi.
Với nhiều người, cái mốc quan trọng là năm 18 tuổi, họ phải rời nhà để vào đại học, vừa học vừa làm và bắt đầu có 1 cuộc sống riêng.
Còn với đứa con út nhất, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể nói không quá giàu để có thể đi du học và cũng không quá nghèo để phải rời ghế nhà trường từ sớm, với lại ở cái đất Sài thành này chả thiếu trường để học cho nên một sự logic là cứ ở nguyên trong nhà.
Đó, với tôi 22 mới là một cái mốc, một sự khởi đầu của cuộc đời người trưởng thành, hoặc chí ít là tôi nghĩ mình đã trưởng thành và muốn có được sự công nhận.
22 tuổi, không còn quá trẻ cũng không có gì là già, nhưng khi nhìn về tương lai tôi chưa tưởng tượng ra được nó sẽ dài như thế nào cho nên thời gian đối với tôi có vẽ rất ngắn, cái câu hỏi "có kịp không" dường như ám ảnh lên mọi kế hoạch, dự định.
Tôi không e ngại chuyện kiếm việc làm cho lắm, cái tôi băn khoăn là sự nghiệp, từ trước đến giờ tôi từng có nhiều việc làm thêm, cũng đúng chuyên môn, lương thì không cao nhưng so với tôi thời gian làm bỏ ra thì không phải thấp. Thế nhưng với cái thu nhập được bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, tới khi nào mới có được cái nhà cho chính mình, tới khi nào mới có được một cái gì đó đáng tự hào để gọi là cơ ngơi? Nhiều người đã tư vấn cho tôi rằng còn trẻ, còn nhiều thời gian, nhưng với sự ganh tỵ với các Mark Zuckerberg hay gần hơn là Nguyễn Hà Đông, tôi thấy thời gian mình không còn nhiều.
Tôi có thể chọn sống yên ổn trong những gia sản mà cha mẹ chắc chắn sẽ để lại cho tôi, không nhiều nhưng cũng có cái để ở, có cái để cho thuê, nói chung là có thể "ngồi mát ăn bát sành", nhưng với một con người đầy tham vọng nhưng cũng rất thích an nhàn thụ hưởng, tôi muốn có 1 căn nhà của riêng mình cộng thêm 1 căn nhà khác để cho mướn, lúc đó tôi có thể ăn cơm với cái bát sành của riêng mình, hóng mát trong ngôi nhà của riêng mình. Mục tiêu khá rõ ràng và không to lớn cho lắm, 2 căn nhà cho 1 thằng kỹ thuật chưa biết gì về kinh doanh.
Xem một số bài báo tiếng anh, giới trẻ lập nghiệp bên ấy thường hay đặt ra mục tiêu kiếm được 1M vào năm 25 tuổi. Con số này có lẽ không thích hợp ở Việt Nam, cho nên kết luận của bài văn này là một câu lai giữa khẳng định và nghi vấn:
22 tuổi và mục tiêu 10 tỷ đồng trong 3 năm tới !?

Tuesday, May 28, 2013

Golang: cái lợi khi phải chuyễn kiểu tường minh cho loại sốLần đầu tiên tối viết một ứng dụng chạy được mà không quá nhỏ trên Go là một ứng dụng xử lý ảnh. Mọi thứ khá phức tạp với Go ở chổ phải làm việc với các loại số, int32 cho ảnh 32bit, int8 (char trong C++) cho ảnh 8bit. Khó khăn là vầy:

var a int32

var b, c int8

a = b + c // báo lỗi khi biên dịch.

Go không cho tự động chuyễn kiểu giữa các loại số, ta phải chuyễn kiểu tường minh, có nghĩa là phải:

a= int32(b) + int32(c)

Cái lúc viết xong chương trình nói trên, phải níu là mệt mỏi với cái kiểu bắt buộc chuyễn kiểu, nhưng dần già mình đã hiểu tại sao Google lại đưa ra hướng thiết kế đó. Cụ thể mấy bửa nay quay về với C++, vẫn là xử lý ảnh.
Ứng dụng này có 1 công đạon cần tính cái BoundingBox (hình chữ nhật bao bên ngoài 1 vật thể nào đó) sau đó xem coi cái box đó có khả năng là hình gần gần vuông không. Đơn giản mình làm theo kiểu:
float r = box.width/box.height
0.9 <= r <= 1.1
Thử với vài hình vuông và hình chử nhật tự vẻ ok, thử luôn trên vài cái hình được, tạm ổn, cho tới hôm nay có 1 cái hình ngang 71 dọc 72, dò hoài không ra cái hình này.
Mò mẫm trong mấy trăm dòng code tới cuối ngày thì hỡi hỡi ôi, r =71/72; r == 0 mà cứ tưởng nó ra 0.98xxxxx.

Sunday, May 26, 2013

Vài đoạn bash thường dùng trên Ubuntu

Ghi ra để không quên...

Đếm số dòng code trong thư mục:

find . -name '*.ext' | xargs wc -l
export PROMPT_DIRTRIM=2
parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}
PS1="\[\e[0;39m\]\[\e[1;33m\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h\[\e[0;39m\]:\w\[\e[1;35m\]\$(parse_git_branch)\[\e[0;39m\] $ "

Wednesday, September 12, 2012

Vài lệnh thường dùng trên Windows

Tạo img backup/restore

recimg /createimage <target location>
recimg /setcurrent <directory where custom install.wim image is located>

Mở Computer Management để mount, unmounts phân vùng

cmpmgmt.msc

Monday, July 16, 2012

Sunday, May 13, 2012

Khổ tâm quá đi mà...haizzz

Viết cái bài này để làm chi? Để cho người ta phải hiểu là tui đang rất là khổ tâm đó mà...người ta thiệt là ngộ á mà....lúc nào cũng muốn có nhiều, nhưng có ai như tui đâu...haizz, có nhiều lại càng khổ tâm!

Quả thật là tui không phải hạng người đó, nói thì nghe như là đang ngụy biện, chứ mà ... có lẽ cũng là ngụy biện thật, thật tình là sai...ấy nhưng mà đâu phải tui là vậ đâu...haizz, rối quá đi mà.

Nếu mà không thật lòng thì càng nhiều càng vui, nhưng không thể nào có thể có nhiều được, tuy là cũng đang có nhiều, nhưng mà không được, phải làm sao đây? Haizzz, nhưng đâu phải tui không thật lòng...haiz, tuy luôn có 1 địa vị xếp nhất, nhưng mà sao lúc nào cũng muốn thêm, thêm vô thì thây bất công....

Có khi sinh ra là để đi chinh phục, haizz, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, tui phải làm sao đây...haiz, thiệt là khó lòng quá mà, người gì đâu mà vừa tham lam vừa ích kỉ nhưng lại có lương tâm...chán thế không biết.