Sunday, May 13, 2012

Khổ tâm quá đi mà...haizzz

Viết cái bài này để làm chi? Để cho người ta phải hiểu là tui đang rất là khổ tâm đó mà...người ta thiệt là ngộ á mà....lúc nào cũng muốn có nhiều, nhưng có ai như tui đâu...haizz, có nhiều lại càng khổ tâm!

Quả thật là tui không phải hạng người đó, nói thì nghe như là đang ngụy biện, chứ mà ... có lẽ cũng là ngụy biện thật, thật tình là sai...ấy nhưng mà đâu phải tui là vậ đâu...haizz, rối quá đi mà.

Nếu mà không thật lòng thì càng nhiều càng vui, nhưng không thể nào có thể có nhiều được, tuy là cũng đang có nhiều, nhưng mà không được, phải làm sao đây? Haizzz, nhưng đâu phải tui không thật lòng...haiz, tuy luôn có 1 địa vị xếp nhất, nhưng mà sao lúc nào cũng muốn thêm, thêm vô thì thây bất công....

Có khi sinh ra là để đi chinh phục, haizz, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, tui phải làm sao đây...haiz, thiệt là khó lòng quá mà, người gì đâu mà vừa tham lam vừa ích kỉ nhưng lại có lương tâm...chán thế không biết.

1 comment:

  1. dafabet - thauberbet.com
    dafabet.com. dafabet is 카지노사이트 a registered trade mark of the Dafabet Nigeria. Dafabet is a registered trade dafabet mark of クイーンカジノ the Dafabet Nigeria, registered in Curacao,

    ReplyDelete