Wednesday, May 9, 2012

Đừng bao giờ động viện, hay chúc tôi may mắn!

Nếu là bạn tôi, rất mong bạn đừng bao giờ động viên hay chúc tôi may mắn!
Lý do ư? Tôi có 2:
  1. Tôi nghĩ:
  • Lời động viên chỉ dành cho những người đang nhụt chí.
  • Lời chúc chỉ dành cho những người thiếu sự tự tin.
  1. Tôi biết mình không bao giờ nhụt chí và luôn đầy sự tự tin.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ động viên hay chúc bạn may mắn!!!

No comments:

Post a Comment